Relok logo 

Hvis du har et hus eller en leilighet som du ønsker å rydde / tømme og vaske. La oss gjøre jobben for deg!

Etter en eventuell besiktigelse så vil vi komme med et tilbud på fastpris eller timepris, og dato for når jobben skal være utført. Vi kildesorterer alt som skal kastes og leverer til miljøstasjon.

Å tømme et dødsbo handler om respekt for de som har bodd der og de eiendeler som tilhører familien. Selv etter at arvinger/familie har vært og hentet det de vil beholde, så hender det ofte at vi finner ting under opprydding som kan være av interesse for familiens etterkommere. Vi er derfor nøye og påpasselige under rydding og setter til side ting som vi mener kan være i arvingenes interesse å beholde.

Vi ser derfor hvor viktig det er å ha god personlig kontakt med oppdragsgiver under tømmingen av boet. 

Husk at utgifter til vask og tømming av bolig er en utgift som kan trekkes fra i arveavgiftsgrunnlaget i arvemeldingen. Så sant arbeidet gjøres av et firma.