Relok logo 

Har du søppel/avfall i garasjen, huset, leiligheten, kjelleren osv. som du vil få fjernet? Vi kaster og rydder alt du vil bli kvitt!

Søppel/avfall, emballasje, møbler, elektronikk, PC- utstyr, oppussingsavfall, dødsbo, m.m. Rydd opp i skap, boder, lager, bakgård, og uteareal.

Samme hva slags søppel/avfall du har, kan vi komme og fjerne det for deg.

Vi kan også stille med avfallscontainer, om det er ønskelig.